Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm của động cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức phun nhiên liệu khí tái tạo Tải xuống Tải xuống PDF