Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu nấu chảy và đúc phôi hợp kim Al-Cu (2xxx) sử dụng khuôn đúc graphit Tải xuống Tải xuống PDF