Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng một số cấu hình nam châm vĩnh cửu đến đặc tính tốc độ khởi động và dạng sóng dòng điện ở chế độ xác lập động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp 15kW, 3.000 vòng/phút Tải xuống Tải xuống PDF