Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng cháy hỗn hợp khí rò qua màng điện ly trong pin nhiên liệu Tải xuống Tải xuống PDF