##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương, và Bùi Đăng Thảnh. “Phân loại bệnh phấn trắng Và bệnh sương Mai Trên cây dưa chuột với Mô hình ResNet kết hợp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 62-66, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7695.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##