Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của các hệ số chuyển đổi đến biến dạng của vi chất lỏng trong hệ kênh micro Tải xuống Tải xuống PDF