##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Ngọc Hoài Quang, và Lê Tiến Dũng. “Giải pháp nâng cấp trạm biến áp truyền thống thành trạm biến áp kỹ thuật số Trên nền tảng Tiêu chuẩn IEC 61850”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 1-7, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7704.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##