Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng dao động của hệ thống treo chủ động có xét đến sự ảnh hưởng của cơ cấu chấp hành thủy lực Tải xuống Tải xuống PDF