Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm hình thái và nảy mầm của hạt Sa sâm nam (Launaea sarmentosa) Tải xuống Tải xuống PDF