Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xử lý COD và dầu khoáng trong nước thải tàu cá bằng thiết bị kỵ khí vách ngăn Tải xuống Tải xuống PDF