Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích thực nghiệm quá trình tự cân bằng LQR của hệ thống con lắc ngược hệ trượt điều khiển bởi vi xử lý C2000 Tải xuống Tải xuống PDF