Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực thi một số thuật toán lượng tử cơ bản Tải xuống Tải xuống PDF