##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Ái Lan, và Trần Chí Linh. “Điều Tra Sơ bộ về hoạt tính chống Oxy hóa, chống đái tháo đường Và chống Viêm in Vitro của các Cao chiết từ thân củ nghệ đen (Curcuma Zedoaria)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 81-86, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7834.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##