##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Đình Minh Tuấn, Hà Phước Tín, và Đặng Kim Hoàng. “Tạo hình Xúc tác Oxit Mangan Cho phản ứng Oxi Hoá hoàn toàn Formaldehyde”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 36-39, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7854.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##