Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá cây Thuốc Thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban) Tải xuống Tải xuống PDF