Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa trên mạng nơron nhân tạo Tải xuống Tải xuống PDF