##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, và Võ Anh Vũ. “Thành phần Nhiên liệu Và góc đánh lửa sớm tối ưu của động Cơ sử dụng hỗn hợp Syngas-Biogas-Hydrogen”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 40-46, https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7911.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##