Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thành phần nhiên liệu và góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ sử dụng hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen Tải xuống Tải xuống PDF