[1]
Phạm Lê Minh Hoàng và Lê Thị Kim Oanh, “Nghiên cứu mô phỏng dáng người trên không gian ba chiều từ hình ảnh hai chiều sử dụng phương pháp học sâu”, UD-JST, vol 20, số p.h 5, tr 33–38, tháng 5 2022.