1.
Dinh Thanh Viet*, Truong Minh Tu. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng . UD-JST [Internet]. 31 Tháng Mười 2013 [cited 25 Tháng Chín 2022];10(71):73-8. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/2028