1.
Lê Ngọc Hành, Trương Văn Cảnh, Trần Thị Ân. Đánh giá chỉ số phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng dựa trên bộ chỉ số thịnh vượng đô thị của liên hiệp quốc. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2022];20(8):20-7. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7680