1.
Phạm Lê Minh Hoàng, Lê Thị Kim Oanh. Nghiên cứu mô phỏng dáng người trên không gian ba chiều từ hình ảnh hai chiều sử dụng phương pháp học sâu. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Năm 2022 [cited 15 Tháng Tám 2022];20(5):33-8. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7841