1.
Nguyễn Đặng Đại Nam, Trần Văn Rin, Nguyễn Đình Quân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Mỹ. Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa trên mạng nơron nhân tạo. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Bảy 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2022];20(7):13-8. Available at: https://tapchi.azurecloud.vn/jst-ud/article/view/7892